ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรงเคลื่อนไฟฟ้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
<math> I = I_L - I_0 = I_L - I_{SH} - I_D</math>
 
ความสูญเสียทั้งหลายจะจำกัดกระแสที่พร้อมจ่ายให้กับวงจรภายนอก การแยกประจุโดยการเหนี่ยวนำของแสงในที่สุดก็จะสร้างกระแส I<sub>SH</sub> (ที่เรียกว่ากระแสไปข้างหน้า) ไหลผ่านรอยต่อของเซลล์ไปในทิศทางตรงข้ามกับที่แสงกำลังขับกระแส นอกจากนี้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีแนวโน้มที่จะให้ไบแอสไปข้างหน้า ({{lang-en|forward bias}}) กับรอยต่อ ในระดับที่สูงพอ ไบแอสไปข้างหน้านี้จะทำให้เกิดกระแสไปข้างหน้า I<sub>D</sub> ขึ้นในไดโอดตรงข้ามกับกระแสไปข้างหน้าที่เกิดจากแสง ผลที่ตามมา กระแสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดภายใต้สภาวะ[[ไฟฟ้าลัดวงจร|การลัดวงจร]] และแสดงด้วยสัญญลักษณ์ ''I''<sub>L</sub> (สำหรับกระแสที่เกิดขึ้นจากแสง) ในวงจรเทียบเท่า<ref name=Lorenzo>{{cite book
|title=Solar Electricity: Engineering of photovoltaic systems
|editor=Eduardo Lorenzo
567

การแก้ไข