ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Pagelist"

เพิ่มขึ้น 150 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
nav page
(prepare {{{nav page}}})
(nav page)
end
 
local function generateLink(page, nspace, delim, endDelim, text, redir, navDelim, navEndDelim, navPage)
if not page then
return nil
elseif nspace ~= '' then
nspace = ':' .. nspace
end
if nspace .. ':' .. pagename == ':' .. navPage then
delim = navDelim or delim
endDelim = navEndDelim or endDelim
end
local outStr = string.format(
table.insert(t, generateLink(
v, args.nspace, args.delim, args.edelim, v2~='' and v2, true,
args['nav delim'], args['nav edelim'], args['nav page']
))
if var == nil then break end
4,030

การแก้ไข