ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| ดร.|| [[วีระชัย วีระเมธีกุล]] || || นักการเมือง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ[[กระทรวงการต่างประเทศ]], อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ[[กระทรวงการคลัง]] ||
|-
| || [[วรพิศ รัตนากร]] || || อดีตผู้อำนวยการกองภาษีอากร ฝ่ายบัญชี สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ [[การประปานครหลวง]] || [https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=6868]
|-
|
|-
| คุณหญิง ดร. || [[สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์]] || || ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของ[[พรรคเพื่อไทย]] อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]] || [http://www.sudarat.com/profile.asp]
|-
| ท่านผู้หญิง|| [[อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา]] || || ภริยาของ[[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]] พระเชษฐาใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]อดีตครู[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร]]||
|-
| ดร.|| [[อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย]] || || อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร]] อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ||
34,739

การแก้ไข