ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| [[ดร.]]|| [[สรรเสริญ สมะลาภา]] || ||อดีตรองประธาน[[คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน]] ประจำสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขาธิการ[[พรรคประชาธิปัตย์]] ||
|-
| || [[สันติ วิลาสศักดานนท์]] || || ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ<ref>http://www.nesac.go.th/nesac/th/about/members_detail.php?did=10030081</ref> ||
|-
| || [[สาคร สุขศรีวงศ์]] || || ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป [[ร้านภูฟ้า]] ||
|-
| คุณหญิง ดร. || [[สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์]] || || ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของ[[พรรคเพื่อไทย]] อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]] || [http://www.sudarat.com/profile.asp]
|-
| ดร.|| [[อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย]] || || อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร]] อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ||
|-
| ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.|| [[อำนวย วีรวรรณ]] || || อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]]และอดีต[[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง]] ||
34,890

การแก้ไข