ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ศาสตราจารย์พิเศษ || [[ธงทอง จันทรางศุ]] || || คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ]] ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีต[[สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539|ร่างรัฐธรรมนูญ]] ||
|-
| || [[ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา]] || || อธิบดีอดีตผู้ตรวจอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ) อดีตรองอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา สำนักงาน(ข้าราชการอัยการสูงสุดชั้น ๖) กรรมการบริษัท [[กระทรวงยุติธรรมอสมท.]] จำกัด (ประเทศไทยมหาชน)|กระทรวงยุติธรรม]] กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ[[การประปาส่วนภูมิภาค]]||<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/278/1.PDF</ref>
|-
| || [[นันทศักดิ์ พูลสุข]] || || ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการชั้น 7) อดีตอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครอง ||<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/169/3.PDF</ref>
34,739

การแก้ไข