ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ศาสตราจารย์พิเศษ || [[สุธรรม ภัทราคม]] || อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานศาลฎีกา ||
|-
| ศาสตราจารย์พิเศษ || [[อุกฤษ มงคลนาวิน]] || || อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนที่สองพ.ศ. 2516-2518 อดีต[[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]]ประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ||
|-
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.|| [[ชัชพล ไชยพร]] || กรรมการในคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ||
34,739

การแก้ไข