ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|ดร. || [[สุนัย จุลพงศธร]] || || อดีตรอง[[เลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] อดีตรอง[[รายนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]]ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์]] ||
|-
| ศาสตราจารย์พิเศษ || [[อุกฤษ มงคลนาวิน]] || || อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนที่สองพ.ศ. 2516-2518 อดีต[[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]]ประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ||
|-
| || [[อาทิวราห์ คงมาลัย]] || || (ตูน [[บอดี้แสลม]]) นักร้อง ผู้ริเริ่มโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"||<ref>https://kaokonlakao-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/kaokonlakaoproject.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJNMKD5POIDFJOVQQ%2F20171225%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20171225T114632Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1200&X-Amz-Signature=f1275a8a41fc1faf2920e747a4bc0b306d307e1562592d73e17e9161fbb6a834</ref>
34,739

การแก้ไข