ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ดร. พรชัย อินทร์ฉาย
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
34,890

การแก้ไข