ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"

ตามจริงที่กรุงเทพฯสพานขาวสพานดำมะรุมหมู่ที่7ผื่นฐาน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ตามจริงที่กรุงเทพฯสพานขาวสพานดำมะรุมหมู่ที่7ผื่นฐาน)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{สั้นมาก}}
'''ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ''' ({{langlตั่งอยู่ที่มะรุมหมู่ที่7เขตรัฐบาลไทยปี2500กรุงเทพฯมหานครมะรุมผื่นที่สปอำเภอโนนสูงสพานขาวสพานดำตำแหน่งผื่นที่ang-en|international relations}}) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก เป็นแขนงหนึ่งของวิชา[[รัฐศาสตร์]] เป็นหลักปฏิบัติและการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวาง[[นโยบายระหว่างประเทศ]] ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้าน[[การเมือง]] [[เศรษฐกิจ]]
 
[[หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ]]
ผู้ใช้นิรนาม