ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

เจ้าบ้านเลขที่143กรมการปกครองท้องถิ่นรัฐธรรมนูลปี2500สป
(เจ้าบ้านเลขที่143กรมการปกครองท้องถิ่นรัฐธรรมนูลปี2500สป)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างนายสมบูรณ์ขอใหญ่กลางเจ้าบ้านเลขที่143บ้านมะรุมอิง}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{การเมืองไทยไช้ผู้นำนักลงทุนกรมการปกครองท้องเวียดนามฮ่องกงอำเภอโนนสูง}}
{{การเมืองไทย}}
 
'''ราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย''' มี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
 
# การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศทุก[[จังหวัด]] มี 3 ประเภทได้แก่ [[เทศบาล]] [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] (อบต.) และ[[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] (อบจ.)
# การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป จะมีขึ้นเป็นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น [[เมืองหลวง]]หรือ[[เมืองท่องเที่ยว]] ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมี[[หนองคายกรุงเทพมหานคร|กรุงเทพมหานคร]]และ[[เมืองพัทยา]]ที่เป็นประเภทนี้
 
== ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ผู้ใช้นิรนาม