ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์"

| ตำแหน่ง = [[รายพระนามเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต|เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต]]
| ราชวงศ์ = อัศเศาะบาห์
| ปี = 29 มกรารมมกราคม พ.ศ. 2549 – 29 กันยายน พ.ศ. 2563
| ถัดไป = เชค นาวัฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์</small>''
}}
ผู้ใช้นิรนาม