ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โคตรรักเอ็งเลย"

 
== รายละเอียดงานสร้าง ==
* สร้างและจัดจำหน่าย : Af-yu-see-kae.Yuสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
* ดำเนินงานสร้าง : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล บาแรมยู
* อำนวยการสร้าง : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิงสมศักดิ์ ลำพระเพลิงเตชะรัตนประเสริฐ]])
* ควบคุมงานสร้าง : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิงปรัชญา ลำพระเพลิงปิ่นแก้ว]]), สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์
* กำกับภาพยนตร์ : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
* บทภาพยนตร์ : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
* กำกับภาพ : เดชา ศรีมันตะ
* ออกแบบงานสร้าง : สุธรรม วิลาวัลย์เดช
* ออกแบบเครื่องแต่งกาย : ภูพิงค์เกศิรี พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])พลวราภรณ์
* กำกับศิลป์ : Moo-Huke
* ออกแบบเครื่องแต่งกาย : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
* แต่งหน้า : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
 
== นักแสดง ==
ผู้ใช้นิรนาม