ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| footnotes =
}}
'''จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์''' (เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2499) เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[รายชื่อรองนายกรัฐมนตรีไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]] เป็นกรรมการ[[ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)]] กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ[[โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019]] (โควิด-19) ประธานกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ และรองประธานคนที่ 2 ในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/176/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref> และเป็นหัวหน้า[[พรรคประชาธิปัตย์]]คนที่ 8 อดีตเคยดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]] [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] 11 สมัย ([[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]จังหวัดพังงา 6 สมัย และ [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]ระบบบัญชีรายชื่อ 5 สมัย)
 
นายจุรินทร์ เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์]] และ รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำ[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] ในสมัยรัฐบาลชวน 2 นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (2 สมัย)
47

การแก้ไข