ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
| cinematography = เวียร์ ธาวัลย์ ภูระนิค
| starring = [[ฮีมานซู โซนิ]]<br/>[[คาจาล เจน]]<br/>[[กุนกุน ยุปการี]]<br/> [[กะเบอร์ เบดิ]]<br/> [[ซาเมียร์ ธรรมาธิการี]]<br/> [[เจกัต ซิงห์]]<br/>[[เรชมี โกซ]]<br/>สิตธัตถะ วาสุเทพ<br/>[[อมิตร เบห์ล]]
| country =ไทย [[อินเดีย]]
| location =
| language = [[ฮินดี]]
ผู้ใช้นิรนาม