ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็นแอลพี"

เพิ่มขึ้น 100 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
แก้ PMC
(แปลจากวิกีอังกฤษ)
 
(แก้ PMC)
ทิศทางทั้ง 6 ทิศแสดง "จินตนาการภาพ" (visual construct) "การระลึกถึงภาพ" (visual recall) "จินตนาการเสียง" (auditory construct) "การระลึกถึงเสียง" (auditory recall) "การเคลื่อนไหวร่างกาย" (kinesthetic) และ "เสียงพูดภายใน" (auditory internal dialogue)
]]
ตามงานศึกษาในวารสารแพทย์ปี 1984 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจด้วยวิธีนี้กับผู้รับฝึกมีหลายขั้นเริ่มตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางใจและเป้าหมายที่ต้องการ การใช้อุปกรณ์และเทคนิคโดยเฉพาะ{{nbsp}}ๆ เพื่อแก้ปัญหา แล้วรวมการเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าในชีวิตของผู้รับฝึก<ref name="Steinbach 1984">{{cite journal | last1 = Steinbach, A.| (1984).first1 = AM | title = Neurolinguistic programming: a systematic approach to change. Canadian| Familyjournal = Can Fam Physician, | volume = 30, | pages = 147-50. {{PMC| date = January 1984 | pmid = 21283502 | pmc = 2153995 }}</ref>
ทุก{{nbsp}}ๆ ขั้นจะใช้การตอบสนองของผู้รับฝึกที่ไม่ใช้คำพูดเป็นแนวทาง<ref name="Steinbach 1984" />
ขั้นแรกเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจกับผู้รับฝึกผ่านการเลียนแบบและแนะแนวพฤติกรรมของผู้รับฝึกทั้งที่เป็นคำพูด (เช่นข้อมูลทางประสาทสัมผัส {{bracket |sensory predicate}} และคำสำคัญ {{bracket |keyword}})
11,807

การแก้ไข