ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

ปรับข้อมูลและสำนวน
(ย้อนการแก้ไขที่ 9038850 สร้างโดย 118.173.155.60 (พูดคุย))
(ปรับข้อมูลและสำนวน)
องค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมเตรียมรับโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ตัวย่อ CEPI อ่านว่า เซพี)
ซึ่งกำลังรวบรวมเงินทุนจำนวน {{nowrap |2,000 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |64,600 ล้านบาท}}) ทั่วโลกเพื่อลงทุนและพัฒนาหาวัคซีนให้ไวที่สุด<ref name="cepi-fund">{{cite web | title = CEPI welcomes UK Government's funding and highlights need for $2 billion to develop a vaccine against COVID-19 | url = https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | publisher = Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Oslo, Norway | access-date = 2020-03-23 | date = 2020-03-06 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501110147/https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | archivedate = 2020-05-01 | url-status = live}}</ref>
ได้ระบุในเดือน{{nowrap |เมษา}}ว่า วัคซีนอาจมีใช้เป็นมาตรการฉุกเฉินน้อยกว่าภายใน {{nowrap |12 เดือน}}คือมีตั้งแต่ต้นปี 2021<ref name="thanh">{{cite journal | last = Thanh Le | first = Tung | last2 = Andreadakis | first2 = Zacharias | last3 = Kumar | first3 = Arun | last4 = Gómez Román | first4 = Raúl | last5 = Tollefsen | first5 = Stig | last6 = Saville | first6 = Melanie | last7 = Mayhew | first7 = Stephen | title = The COVID-19 vaccine development landscape | journal = Nature Reviews Drug Discovery | date = 2020-04-09 | issn = 1474-1776 | doi = 10.1038/d41573-020-00073-5 | pmid = 32273591 | url = https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200502130554/https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archivedate = 2020-05-02 | url-status = live}}</ref>
ในวันที่ {{nowrap |4 พฤษภาคม 2020 }} [[องค์การอนามัยโลก]]ได้ออกอากาศ[[สื่อส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่อง]]เชิญชวนให้บริจาค
แล้วได้สัญญาว่าจะได้รับบริจาคทรัพย์ {{nowrap |8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองแสนห้าหมื่นล้านบาท}}) จากประเทศต่าง ๆ {{nowrap |40 ประเทศ}}เพื่อสนับสนุนการเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19<ref name="waked">{{Cite web | title = EU spearheads $8 billion virus fundraiser | url = https://finance.yahoo.com/news/eu-hosts-virus-telethon-seeking-first-7-5-003500556.html | publisher = Yahoo Finance | author = Wake, Damon | date = 2020-05-04 | access-date = 2020-05-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200728233839/https://finance.yahoo.com/news/eu-hosts-virus-telethon-seeking-first-7-5-003500556.html | archivedate = 2020-07-28 | url-status = live}}</ref>
{{nowrap |915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองหมื่นเก้าพันล้านบาท}}) แก่เซพีแล้วในต้นเดือนพฤษภาคม<ref name=waked/><ref name="reuters">{{Cite news | date = 2020-04-27 | title = Special Report: Countries, companies risk billions in race for coronavirus vaccine | authors = Steenhuysen, Julie; Eisler, Peter; Martell, Allison; Nebehay, Stephanie | work = Reuters | url = https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccine-idUSL2N2CF0JG | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200515031817/https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccine-idUSL2N2CF0JG | archive-date = 2020-05-15 | url-status = live}}</ref>
ส่วน[[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]] ซึ่งมีเป้าหมายในเรื่องการวิจัยและการแจกจำหน่ายวัคซีน ได้บริจาคเงิน
{{nowrap |250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |เจ็ดพันเก้าร้อยล้านบาท}}) ให้แก่องค์การเพื่องานวิจัยและการให้การศึกษาแก่สาธารณชนในเรื่องวัคซีนโควิด<ref name=gates1/><ref name=gates2/><ref name=sanger/><ref>{{Cite news | title = Bill Gates thinks there are 8 to 10 promising coronavirus vaccine candidates and one could be ready in as little as 9 months | url = https://www.businessinsider.com/bill-gates-10-promising-coronavirus-vaccine-candidates-2020-5 | last = Hamilton | first = Isobel Asher | date = 2020-05-01 | work = Business Insider | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200516101559/https://www.businessinsider.com/bill-gates-10-promising-coronavirus-vaccine-candidates-2020-5 | archive-date = 2020-05-16 | url-status = live}}</ref>
 
ส่วนองค์กรการร่วมมืองานวิจัยโลกเพื่อความเตรียมพร้อมต่อโรคติดต่อ (Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness) กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกเพื่อจัดลำดับความจำเป็นการได้ทุนของงานวิจัยต่าง ๆ ประสานงานระหว่างองค์กรนานาชาติที่ให้ทุนกับที่ทำงานวิจัยเพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวัคซีนและหลีกเลี่ยงการให้ทุนซ้ำซ้อน<ref>{{Cite web | title = GloPID: Novel coronavirus COVID-19 | url = https://www.glopid-r.org/our-work/novel-coronavirus-covid-19 | website = glopid-r.org | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200502035337/https://www.glopid-r.org/our-work/novel-coronavirus-covid-19/ | archive-date = 2020-05-02 | url-status = live }}</ref><ref name=can-research/>
 
ในวันที่ 4 มิถุนายน มี[[ชุมชนเสมือน|งานประชุมสุดยอดเสมือน]]ที่ประสานงานจากกรุง[[ลอนดอน]] มีผู้แทนจากองค์กรของรัฐและเอกชนจากประเทศ {{nowrap |52 ประเทศ}} รวมทั้ง[[ประมุขแห่งรัฐ]] {{nowrap |35 ท่าน}}จากประเทศ[[กลุ่ม 7|กลุ่ม{{nbsp}}7]] และ[[กลุ่ม 20|กลุ่ม{{nbsp}}20]]เพื่อระดมเงิน
{{nowrap |8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองแสนแปดหมื่นล้านบาท}}) เพื่อสนับสนุนให้[[กาวี]] (พันธมิตรโลกเพื่อวัคซีนและการให้ภูมิคุ้มกัน) เตรียมให้วัคซีนโควิดแก่เด็ก {{nowrap |300 ล้านคน}}ในประเทศด้อยพัฒนาตลอดจนถึงปี 2025<ref name=gates2/><ref name="gavi-summit">
{{Cite web | title = Global Vaccine Summit 2020: World leaders make historic commitments to provide equal access to vaccines for all | url = https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all | access-date = 2020-06-04 | publisher = Global Alliance for Vaccines and Immunisation | date = 2020-06-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200606161748/https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all | archive-date = 2020-06-06 | url-status = live}}</ref><ref>
{{Cite web | title = COVID-19: Gavi steps up response to pandemic | url = https://www.gavi.org/news/media-room/covid-19-gavi-steps-response-pandemic | publisher = Global Alliance for Vaccines and Immunisation | date = 2020-04-27 | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200427053125/https://www.gavi.org/news/media-room/covid-19-gavi-steps-response-pandemic | archive-date = 2020-04-27 | url-status = live}}</ref>
ผู้บริจาครายใหญ่รวมทั้งมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ ({{nowrap |1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}}หรือประมาณ{{nowrap |ห้าหมื่นล้านบาท}})<ref>{{Cite news | publisher = The Bill & Melinda Gates Foundation | work = PR Newswire | title = Bill & Melinda Gates Foundation pledges US$1.6 billion to Gavi, the Vaccine Alliance, to protect the next generation with lifesaving vaccines | url = https://www.prnewswire.com/news-releases/bill--melinda-gates-foundation-pledges-1-6-billion-to-gavi-the-vaccine-alliance-to-protect-the-next-generation-with-lifesaving-vaccines-301070878.html | access-date = 2020-06-04 | date = 2020-06-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200604165907/https://www.prnewswire.com/news-releases/bill--melinda-gates-foundation-pledges-1-6-billion-to-gavi-the-vaccine-alliance-to-protect-the-next-generation-with-lifesaving-vaccines-301070878.html | archive-date = 2020-06-04 | url-status = live}}</ref>
และสหราชอาณาจักร ({{nowrap |330 ล้าน[[ปอนด์สเตอร์ลิง]]ต่อปี}}เป็นเวลา {{nowrap |5 ปี}}รวมเป็นเงินประมาณ{{nowrap |หกหมื่นหกพันล้านบาท}})<ref name=gavi-summit/>
ผู้บริหารของอุตสาหกรรมคนหนึ่งกล่าวว่า "วิกฤติการณ์ของโลกใหญ่จนกระทั่งเราแต่ละคนจะต้องยอมเสี่ยงสุดเดี๋ยวนี้เพื่อยุติโรคนี้"<ref name=reuters/>
มีการประเมินขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนหลายขั้นตอน รวมทั้งระดับความเป็นพิษที่ยอมรับได้ (คือความปลอดภัย) การตั้งเป้าที่กลุ่มประชากรที่อ่อนแอ ประสิทธิศัยก์วัคซีนต้องก้าวหน้าอย่างมาก ระยะการป้องกันของวัคซีน ระบบการส่งยาพิเศษ (เช่น ให้ทางปากหรือทางจมูก แทนที่ะฉีด) ข้อกำหนดขนาดการให้ยา ความเสถียรและวิธีการเก็บในคลัง การอนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉินก่อนที่จะได้รับอนุมัติทั่วไป วิธีการผลิตดีที่สุดเพื่อให้ได้วัคซีนเป็นพัน ๆ ล้านชุด และการแจกจำหน่ายวัคซีนที่ได้อนุมัติ<ref name=gates2/><ref name="simpson">{{Cite journal | last = Simpson | first = Shmona | last2 = Kaufmann | first2 = Michael C. | last3 = Glozman | first3 = Vitaly | last4 = Chakrabarti | first4 = Ajoy | date = May 2020 | title = Disease X: accelerating the development of medical countermeasures for the next pandemic | journal = The Lancet. Infectious Diseases | volume = 20 | issue = 5 | pages = e108-e115 | doi = 10.1016/S1473-3099(20)30123-7 | issn = 1474-4457 | pmc = 7158580 | pmid = 32197097 }}</ref>
เริ่มจากการทดลองทางคลินิกระยะที่{{nbsp}}1 วัคซีน{{nowrap |ร้อยละ 84-90}} ล้มเหลวในช่วงพัฒนาการจึงไม่ได้รับอนุมัติให้วางตลาดขาย<ref name=thanh/><!-- 90% failure --><ref name=bio/><!-- 16.2% succces p.20 --> ถ้าเริ่มจากการทดลองทางคลินิกระยะที่{{nbsp}}3 วัคซีน{{nowrap |ร้อยละ 25.7}} ล้มเหลวไม่ได้รับอนุมัติโดยที่สุด<ref name=bio/><!-- 74.3% succces p.20 -->
ถ้าวัคซีนจะล้มเหลวคือไม่ป้องกันไวรัสได้อย่างเพียงพอ
ข้อมูลก็แสดงว่าวัคซีนแคนดิเดต{{nowrap |[[ร้อยละ]] 84-90}} จะล้มเหลวในช่วงการทดลองทางคลินิกระยะที่&nbsp;3<ref name=thanh/><ref name=bio/>
ผู้ผลิตวัคซีนอาจจะลงทุนไปแล้วเกิน {{nowrap |1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สามหมื่นหนึ่งพันล้านบาท}})<ref name=gates2/><ref name=sanger/><ref name=reuters/>
ในกรณีของโควิด-19 โดยเฉพาะ [[ประสิทธิศักย์ของวัคซีน]]ที่อัตราร้อยละ 70 อาจพอระงับการระบาดทั่ว เพราะถ้ามีประสิทธิศักย์เพียงร้อยละ 60 [[โรคระบาด|การระบาด]]ก็ยังอาจเป็นไปต่อไปได้
=== แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ===
ในเดือนเมษายน นักวิทยาศาสตร์ของเซพีรายงานว่า มีแพลตฟอร์เทคโนโลยี {{nowrap |10 แพลตฟอร์ม}}ที่กำลังวิจัยและพัฒนาในต้นปี 2020 เพื่อสร้างวัคซีนต้านโควิด-19<ref name=thanh/>
 
แพลต์ฟอร์มที่ใช้[[ดีเอ็นเอ]]หรือ[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]
<!--เผื่ออนาคต [[DNA vaccination|DNA vaccines]] or [[RNA vaccine|RNA vaccines]], -->
ให้ความหวังมากในการเปลี่ยนการทำงานของเพราะสามารถจัดการกับ[[แอนติเจน]]ของโควิด-19 เพื่อให้[[ภูมิคุ้มกัน]]ตอบสนองได้อย่างเข้มแข็ง เป็นวิธีที่ประเมินได้เร็ว สามารถปรับให้มีอายุใช้งานยาว และเตรียมผลิตเป็นจำนวนมาก ๆ ได้ดี<ref name=thanh/><ref name=gates2/> ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ระบุลำดับยีนของโควิดได้เพียงสองเดือน บริษัทมอเดิร์นาก็ได้เริ่มทดลองวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอคือ mRNA-1273 ในมนุษย์
ส่วนวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นเว็กเตอร์ทำให้เซลล์แสดงออกโปรตีนได้ดี คงฤทธิ์อยู่ได้นาน และทำให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ส่วนวัคซีนที่ใช้โปรตีนซึ่งสร้างอาศัยไวรัสลูกผสม (recombinant protein) เป็นเทคโนโลยีนวัคซีนที่มีใช้อยู่ จึงอาจสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก ๆ อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาในปี 2020 เล็งใช้เว็กเตอร์ไวรัสที่ไม่ขยายพันธุ์ (non-replicating viral vector) รวมทั้ง[[เพปไทด์]] โปรตีนจากดีเอ็นเอลูกผสม (recombinant protein) ไวรัสลดฤทธิ์ที่ยังเป็น (attenuated virus) และไวรัสที่ฆ่าแล้ว (inactivated viruses)<ref name=thanh/>
 
ทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีวัคซีนที่กำลังพัฒนาเพื่อโควิดหลายอย่างไม่เหมือนกับวัคซีนป้องกัน[[ไข้หวัดใหญ่]]ที่ใช้กันอยู่แล้ว แต่จัดเป็นของใหม่ที่ทำงานเฉพาะเจาะจงกับกลไกการแพร่เชื้อของโควิด และยังสามารถเร่งพัฒนาเพื่อป้องกันโรคได้ในที่สุด<ref name=thanh/>
<!-- not yet - for future: แพลตฟอรม์ที่กำลังพัฒนายังเล็งการไวติดเชื้อโควิดของประชากรกลุ่มย่อย ๆ รวมทั้ง[[คนชรา]] [[เด็ก]] [[หญิงมีครรภ์]] และคนที่มี[[ภูมิคุ้มกัน]]อ่อนแออยู่แล้ว<ref name=thanh/> -->
 
[[ไฟล์:Vaccine candidate mechanisms for SARS-CoV-2 (49948301838).jpg|thumb|400px|right|
{{cite web | title = Vaccine Safety - Vaccines | url = https://www.vaccines.gov/basics/safety | website = vaccines.gov | publisher = US Department of Health and Human Services | access-date = 2020-04-13 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200422073442/https://www.vaccines.gov/basics/safety | archive-date = 2020-04-22 | url-status = live }}</ref><ref name="fda-ddp">
{{cite web | title = The drug development process | url = https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process | publisher = U.S. Food and Drug Administration (FDA) | access-date = 2020-04-12 | date = 2018-01-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200222182002/https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process | archive-date = 2020-02-22 | url-status = live }}</ref>
การทดลองระยะ 1-2 จะทดสอบความปลอดภัยและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในเบื้องต้น ปกติจะเป็น[[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม|การทดลองแบบสุ่มและใช้ยาหลอก]] ทำที่ศูนย์หลายศูนย์ โดยจะกำหนดขนาดที่ได้ผลให้แม่นยำขึ้นด้วย<ref name=fda-ddp/>
การทดลองระยะที่{{nbsp}}3 ปกติจะมีอาสาสมัครมากกว่า มีกลุ่มควบคุม และทดสอบประสิทธิผลป้องกันโรคของวัคซีน (เป็นการทดลองแบบแทรกแซง คือ interventional) และจะเฝ้าสังเกตผลที่ไม่พึงประสงค์เมื่อใช้ขนาดยาที่ดีสุด<ref name=Vaccines.gov/><ref name=fda-ddp/>
 
หรือไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์ที่ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีวัคซีนและสมรรถภาพการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีน<ref name="howard-cnn">{{cite news | authors = Howard, Jacqueline; Stracqualursi, Veronica | title = Fauci warns of 'anti-science bias' being a problem in US | url = https://www.cnn.com/2020/06/18/politics/anthony-fauci-coronavirus-anti-science-bias/index.html | access-date = 2020-06-21 | work = CNN | date = 2020-06-18 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200621003117/https://www.cnn.com/2020/06/18/politics/anthony-fauci-coronavirus-anti-science-bias/index.html | archive-date = 2020-06-21 | url-status = live }}</ref>
 
ตามบทความในวารสาร''[[ไซเอินซ์]]'' อุปสรรคของการทดลองรวมทั้งการหาอาสาสมัครที่อยู่ในเขตติดโรคโดยมีจำนวนเพียงพอ การรับอาสาสมัครเป็นหมื่น ๆ เข้าทดลองวัคซีนตามกฎเกณฑ์อย่างรวดเร็ว และการแข่งขันระหว่างบริษัทและประเทศต่าง ๆ<ref name=cohen6-19/>
การมีบุคลากรผู้สามารถให้วัคซีนได้ไม่เพียงพออาจขัดขวางการทดลองทางคลินิกที่ต้องฝ่าความเสี่ยงความล้มเหลวของการทดลอง ความเสี่ยงเช่นการชวนอาสาสมัครในเขตชนบทหรือในเขตที่มีคนอยู่หนาแน่นน้อย และความต่าง ๆ กันทางอายุ เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และปัญหาสุขภาพที่มีอยู่แล้ว<ref name=cohen6-19/>
นิยามของความปลอดภัยของวัคซีน ประสิทธิศักย์ จุดยุติทางคลินิก (clinical endpoint) ในการทดลองระยะที่{{nbsp}}3 อาจต่างกันระหว่างการทดลองของบริษัทต่าง ๆ เช่นการนิยามระดับผลข้างเคียง การติดเชื้อ หรือการแพร่เชื้อ และว่า วัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบรุนแรงหรือแบบปานกลาง<ref name=cohen6-19/><ref name="cdc-eff">
{{Cite web | title = How flu vaccine effectiveness and efficacy are measured | url = https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectivenessqa.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprofessionals%2Fvaccination%2Feffectivenessqa.htm | date = 2016-01-29 | publisher = Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, US Department of Health and Human Services | access-date = 2020-05-06 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200507083203/https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectivenessqa.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprofessionals%2Fvaccination%2Feffectivenessqa.htm | archive-date = 2020-05-07 | url-status = live}}</ref><ref>
ก่อความกังวลเรื่องราคาวัคซีนและการแชร์ผลกำไรของการขายวัคซีนทั่วโลก เพราะปัญหาว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยซึ่งได้เงินภาษีของประชาชนมีสิทธิขายหรือไม่<ref name=ahmed/>
บริษัทแจ้งว่า ราคาเบื้องต้นของวัคซีนจะไม่รวมกำไรสำหรับบริษัทตราบเท่าที่โรคยังระบาดอยู่<ref name=ahmed/>
ในต้นเดือนมิถุนายน บริษัทตกลงให้เซพีและ[[กาวี]]ผลิตและแจกจำหน่ายวัคซีน {{nowrap |300 ล้านชุด}}ถ้าวัคซีนของ{{nowrap |ออกซฟอร์ด}}พิสูจน์ว่าปลอดภัยและได้ผลแลกเปลี่ยนกับการลงทุน {{nowrap |750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองหมื่นสี่พันล้านบาท}}) โดยตามข่าวว่า เท่ากับเพิ่มสมรรถภาพการผลิตวัคซีนของบริษัทเป็นมากกว่า {{nowrap |2,000 ล้านชุดต่อปี}}
ในต้นเดือนมิถุนายน บริษัทตกลงกับเซพีและ[[กาวี]]ว่าจะผลิตวัคซีนจนถึง {{nowrap |2,000 ล้านชุด}}ถ้าวัคซีนของออกซฟอร์ดพิสูจน์ว่าปลอดภัยและได้ผล โดยแลกกับการลงทุนเป็นจำนวน {{nowrap |750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองหมื่นสี่พันล้านบาท}})<ref name="kyle">{{Cite web | title = AstraZeneca unveils massive $750M deal in effort to produce billions of COVID-19 shots | url = https://www.fiercepharma.com/manufacturing/astrazeneca-unveils-massive-750m-deal-effort-to-produce-billions-covid-19-shots | access-date = 2020-06-08 | publisher = FiercePharma | last = Blankenship | first = Kyle | date = 2020-06-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200610191605/https://www.fiercepharma.com/manufacturing/astrazeneca-unveils-massive-750m-deal-effort-to-produce-billions-covid-19-shots | archive-date = 2020-06-10 | url-status = live}}</ref>
การวางตลาดวัคซีนโรคระบาดทั่วเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสูง เพราะอาจเสียเงินทุนค่าพัฒนาและการเตรียมตัวผลิตวัคซีนถ้าวัคซีนแคนดิเดตปรากฏว่าไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้ผล<ref name=gates1/><ref name=sanger/><ref name=reuters/><ref name=hbr/>
{{Cite web | title = U.S. secures 300 million doses of potential AstraZeneca COVID-19 vaccine | url = https://www.theguardian.pe.ca/news/world/astrazeneca-gets-first-supply-agreements-for-covid-19-vaccine-452225/ | access-date = 2020-06-10 | work = The Guardian | last1 = Aakash | first1 = B | first2 = Guy | last2 = Faulconbridge | first3 = Kate | last3 = Holton | date = 2020-05-22 | publisher = Reuters | archive-url = https://web.archive.org/web/20200610002524/http://www.theguardian.pe.ca/news/world/astrazeneca-gets-first-supply-agreements-for-covid-19-vaccine-452225/ | archive-date = 2020-06-10 | url-status = live}}</ref><ref name="paton">
{{Cite news | title = U.S. likely to get Sanofi vaccine first if it succeeds | url = https://www.bloombergquint.com/business/u-s-to-get-sanofi-covid-vaccine-first-if-it-succeeds-ceo-says | access-date = 2020-06-08 | work = Bloomberg | last1 = Paton | first1 = James | last2 = Griffin | first2 = Riley | last3 = Koons | first3 = Cynthia | archive-url = https://web.archive.org/web/20200608182905/https://www.bloombergquint.com/business/u-s-to-get-sanofi-covid-vaccine-first-if-it-succeeds-ceo-says | archive-date = 2020-06-08 | url-status = live}}</ref>
มีความกังวลว่า ประเทศบางประเทศที่ผลิตวัคซีนอาจจำกัดการส่งออกเพื่อตุนวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนของตนก่อน<ref name=hbr/><ref name=cbcr/><ref name=bolly/>
 
ในเดือนมิถุนายนสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (Serum Institute of India) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลก ได้สิทธิจากบริษัทแอสตราเซเนกาให้ผลิตวัคซีน {{nowrap |1,000 ล้านชุด}}สำหรับประเทศมีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง<ref name="kyle" />
เซพีได้ปรับปรุงนโยบายการเข้าถึงได้อย่างยุติธรรมที่ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ และน่าจะสันนิษฐานได้ว่า จะใช้กับทุนพัฒนาวัคซีนโควิดขององค์กรด้วย คือ
# ราคาวัคซีนจะต้องตั้งให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ในอาณาเขตที่ได้รับผลหรืออาจได้รับผลจากการระบาดของโรคที่เงินทุนของเซพีได้ใช้เพื่อพัฒนาวัคซีน
# ข้อมูล วิธี และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้พัฒนาวัคซีนต้องแชร์กับ (หรือถ่ายโอนให้แก่) เซพี เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาวัคซีนได้ต่อได้ถ้าบริษัทเลิกการลงทุนกับวัคซีนแคนดิเดตที่มีอนาคต
# เซพีต้องสามารถเข้าถึง หรือสามารถจัดการสิทธิ[[ทรัพย์สินทางปัญญา]] (เช่น [[สิทธิบัตร]]) สำหรับวัคซีนที่มีอนาคต
# เซพีจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่อาจพอกพูนขึ้นจากการพัฒนาวัคซีนที่เซพีสนับสนุน เพื่อนำกลับไปลงทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรในการทำประโยชน์ทางสาธารณสุขในระดับโลก
# ความโปร่งใสของข้อมูลในระหว่างหุ้นส่วนการพัฒนาควรใช้เกณฑ์ "WHO Statement on Public Disclosure of Clinical Trial Results" และควรสนับสนุนบังคับให้ตีพิมพ์ผลที่ได้ในวารสารสิ่งตีพิมพ์ที่[[การเข้าถึงแบบเปิด|เข้าถึงได้โดยทั่วไปอย่างเสรี]]<ref name=huney/>
แต่ผู้ผลิตวัคซีนบางรายก็ต่อต้านข้อเสนอนี้เป็นบางส่วน<ref name=cbcr/><ref name=huney/>
 
โดยเฉพาะการให้วัคซีนก่อนอย่างเร่งด่วนแก่บุคลากรทางแพทย์ กลุ่มประชากรที่อ่อนแอ และเด็ก<ref name=gates1/><ref name=hbr/><ref name=cbcr/>
 
นักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติและองค์กรคริสตังบุคคลที่เป็นห่วงจำนวนหนึ่ง (รวมทั้งบุคลากรขององค์กรทางศาสนา) ได้ร้องให้ทำข้อมูลทั้งทางคลินิกและทางการทดลองที่ใช้ในการผลิตวัคซีนอาศัย[[พันธุวิศวกรรม]]โควิดให้เป็น[[สาธารณสมบัติ]]
ให้คล้ายกับตามตัวอย่างการพัฒนา[[วัคซีนโปลิโอแรกที่]]โดยแพทย์ชาวอเมริกัน[[โจนัส ซอล์ก]]ผู้ไม่ได้จด[[สิทธิบัตร]] วัคซีนโควิด-19 ที่ได้ผลควรจะได้อนุมัติและผลิตในประเทศต่าง ๆ และศูนย์การผลิตยาทั่วโลก เพื่อให้สามารถแจกจำหน่ายได้อย่างยุติธรรมและมีราคาถูกยิ่งขึ้นในระดับโลก<ref>Ferrucci A. (05 MAY 2020). [https://www.edc-online.org/en/home-en/news/16033-more-than-100-scientists-call-for-covid-19-vaccines-to-be-in-the-public-domain.html "More than 100 scientists call for Covid 19 vaccines to be in the public domain"]. ''edc.online.org.'' Retrieved July 21 2020.</ref>
 
== ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ==
{{Cite web | url = https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/ | title = Social Media Posts Spread Bogus Coronavirus Conspiracy Theory | last = McDonald | first = Jessica | date = 2020-01-24 | website = FactCheck.org | publisher = Annenberg Public Policy Center | url-status = live | archive-url = https://web.archive.org/web/20200206102802/https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/ | archive-date = 2020-02-06 | access-date = 2020-02-08}}</ref>
 
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2020 องค์การอาหารและยาสหรัฐได้แถลงการณ์ว่า ได้ยื่นคำสั่งให้หยุดและไม่กระทำอีกต่อบริษัท[[ซีแอตเทิล]]คือ North Coast Biologics ผู้ได้ขายยาซึ่งอ้างว่าเป็น "วัคซีนโปรตีน spike ของ nCoV19"<ref>{{cite web | url = https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/north-coast-biologics-607532-05212020 | title = WARNING LETTER - North Coast Biologics - MARCS-CMS 607532 | publisher = U.S. Food and Drug Administration (FDA) | date = 2020-05-21 | access-date = 2020-05-23 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200526221432/https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/north-coast-biologics-607532-05212020 | archive-date = 2020-05-26 | url-status = live }}</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker COVID-19 vaccine tracker, Regulatory Focus]
* {{cite web | title = STAT's Covid-19 Drugs and Vaccines Tracker | website = Stat | url = https://www.statnews.com/feature/coronavirus/drugs-vaccines-tracker/#vaccines }}
 
<!-- {{การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัส 2019}} -->
{{วัคซีน | state = expanded}}
11,799

การแก้ไข