ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าเม้า ทองแถม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| image =
| birth_date = {{วันเกิด|2401|9|30}}
| death_style = สิ้นชีพตักษัย
| death_date = {{วันตายและอายุ|2478|10|24|2401|9|30}}
| father1 = [[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ]]
| mother1 = หม่อมรอด
| spouse = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ]]
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| issue1 = 6 องค์
| issue1 =
| title = หม่อมเจ้า ชั้น 2
}}
 
5,532

การแก้ไข