ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดวิเศษการ"

(หน้าใหม่: {{ฉบับร่างบทความ}} {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน | full_name = วัดวิเศษการ |...)
 
 
==อาคารเสนาสนะ==
พระ[[อุโบสถ]]สร้างตามแบบศิลปะจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันประดับชามสังคโลก ผนังใช้อิฐหนา ประตูหน้าต่างใช้ไม้แผ่นใหญ่หนา เปิดปิดด้วยลูกดาล มีลายตกแต่งดอกไม้ด้านหลังอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระประธาน หน้าตักกว้าง 3 ศอก เป็นพระพุทธรูป[[ปางมารวิชัย]]แบบ[[เชียงแสน]] อัญเชิญมาจาก[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] มีพระพุทธรูปแบบสุโขทัยลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 2 ศอก 2 องค์ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ [[ปางประทานพร]] [[ปางสมาธิ]] และ[[ปางทุกรกิริยา]]<ref>{{cite web|url=http://library.bsru.ac.th/arcbs/images/content/122_cover_20160503_123357.pdf|title= วัดวิเศษการ|publisher=สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา}}</ref>
 
อาคารเสนาสนะอื่น ได้แก่ [[ศาลาการเปรียญ]]ทรง[[ปั้นหยา]]สร้างด้วยไม้ กุฏิ วิหารเป็นแบบทรงไทยประเพณี
ผู้ใช้นิรนาม