ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
| honorific-prefix = [[ศาสตราจารย์]] [[พลตรี]]
| honorific-suffix = <br>[[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์|ม.จ.ก.]],[[ปฐมจุลจอมเกล้า|ป.จ.]],[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก|ม.ป.ช.]],[[มหาวชิรมงกุฎ|ม.ว.ม.]],[[ทุติยจุลจอมเกล้า|ท.จ.]]
| image = นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| order = [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]]
ผู้ใช้นิรนาม