ผลต่างระหว่างรุ่นของ "The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์"

:ครูที่ปรึกษาของห้องกิฟต์ เคยเป็นนักเรียนห้องกิฟต์รุ่นที่ 3 มีศักยภาพในการควบคุมคลื่นสมองและเปลี่ยนแปลงความทรงจำได้เพียงแค่ดีดนิ้ว แต่ต้องใช้เมโทรโนมหรือจังหวะเสียงสองจังหวะในการใช้พลัง
;ลัดดา งามกุล (ครูลัดดา)
:ครูหัวหน้าฝ่ายปกครองของโรงเรียนฤทธาวิทยาคม เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการมีห้องกิฟต์ ลาออกจากโรงเรียนฤทธาวิทยาคมไปช่วงปลายภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
;สุพจน์ เชื้อมณี
:ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธาวิทยาคม มีศักยภาพเดียวกับแปง คือ สามารถสะกดใจคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการได้ แต่มีความได้เปรียบตรงที่สุพจน์สามารถใช้ศักยภาพนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแตะตัวอีกฝ่าย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของปริศนาลึกลับในโรงเรียนและการมีอยู่ของห้องกิฟต์
ผู้ใช้นิรนาม