ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|chief2_name = [[ปวิณ ชำนิประศาสน์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/155/7.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๑๑ ราย ๑.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ฯลฯ)]</ref>
|chief2_position = รองปลัดกระทรวง
|chief3_name = นิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0009.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ] </ref>
|chief3_name = [[บุญธรรม เลิศสุขีเกษม]]
|chief3_position = รองปลัดกระทรวง
|chief4_name = ชยาวุธ จันทร<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0009.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม