ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 24 สิงหาคม พ.ศ. 2460 ผู้ช่วยปลัดกรมเครื่องสายฝรั่ง กรมมหรสพ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/1550.PDF แจ้งความกรมมหาดเล็ก] </ref>
* 24 สิงหาคม พ.ศ. 2460 หุ้มแพร<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/1550.PDF แจ้งความกรมมหาดเล็ก] </ref>
* 4 มกราคม พ.ศ. 2462 จ่า<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3015.PDF พระราชทานยศ (หน้า ๓๐๒๒)] </ref>
* นายหมวดเอก
* รองหัวหมื่น
ผู้ใช้นิรนาม