ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาเกาหลี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การจำแนก ==
มีการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เกาหลี ดังนี้
* โปรโตเกาหลีดั้งเดิม (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 1)
* เกาหลียุคเก่า (คริสต์ศตวรรษที่ 1 – 10)
* เกาหลียุคกลาง (คริสต์ศตวรรษที่ 10 – 16)
131

การแก้ไข