ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

บันทึก การแก้ไข
(save)
(บันทึก การแก้ไข)
{{กระบะทรายผู้ใช้}}
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
{{Infobox organization
[[File:Logo-Blooddonationthai.png|frameless|]]
|name = สภากาชาดไทย
|image = [[File:Logo-Blooddonationthai.png|frameless|]]
|image_border =
|size = 200px
|alt = กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว
|caption = สัญลักษณ์ของสภากาชาด
|map =
|msize =
|malt =
|mcaption =
|abbreviation =
|motto =
|formation = 26 เมษายน พ.ศ 2436
|extinction =
|type = องค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร
|status =
|purpose =
|headquarters =
|location = 1871 [[ถนนอังรีดูนังต์]] แขวงปทุมวัน<br> [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
|region_served =
|membership = [[สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ]]
|language = [[ภาษาไทย]]
|main_organ =
|parent_organization =
|affiliations =
|num_staff =
|num_volunteers =
|budget =
|website = [http://www.redcross.or.th/ www.redcross.or.th]
|remarks =
|leader_name=[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
|leader_title= สภานายิกา
|leader_name2=[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
|leader_title2=อุปนายิกา<br>ผู้อำนวยการ
|leader_name3=[[แผน วรรณเมธี]]
|leader_title3=เลขาธิการ
}}
 
'''ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ''' [https://goo.gl/maps/E8vujVbxaBxjMAst7 แผนที่] เป็นหน่วยงานใน[[สภากาชาด]]ที่มีหน้าที่ในการจัดหา[[โลหิต]]ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่ว[[ประเทศไทย]] มีทั้งในรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต โดยรับบริจากโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทำหน้าที่รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศไทย<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg</ref>
35

การแก้ไข