ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงชาติไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| title = เพลงชาติ
| transcription =
| translation =
| alt_title = เพลงชาติสยาม
| trans_alt_title =
| alt_title_2 = เพลงชาติไทย
| trans_alt_title_2 =
| image = Thai National Anthem Sheet music.jpg
| image_size = 300
| caption = โน้ตเพลงชาติไทย ฉบับเผยแพร่โดย[[คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ]] [[สำนักนายกรัฐมนตรี]] ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546
| NAcountrycountry = {{flagicon|Thailand}} [[สยาม]] (พ.ศ. 2477–2482) <br>{{THA}} (พ.ศ. 2482–ปัจจุบัน)
| RAcountry =
| author = [[หลวงสารานุประพันธ์]]
| lyrics_date = พ.ศ. 2482
| music_date = พ.ศ. 2475
| adopted = พ.ศ. 2475
 
| until =
| sound = Phleng Chat Thai (Fine Art Department Orchestra) - Rabbit Gramophone record N.123.ogg
| sound_title = เพลงชาติไทย (บรรเลงและขับร้อง)
}}
 
'''เพลงชาติไทย''' เป็นชื่อ[[เพลงชาติ]]ของ[[สยาม]]และ[[ประเทศไทย]] ประพันธ์ทำนองโดย [[พระเจนดุริยางค์]] ในช่วงหลัง[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครอง]] เมื่อปี พ.ศ. 2475 คำร้องฉบับแรกสุดโดย[[ขุนวิจิตรมาตรา]] ซึ่งแต่งขึ้นภายหลังในปีเดียวกัน ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องอีกหลายครั้งและได้เปลี่ยนมาใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2482
 
10,976

การแก้ไข