ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ควอนตัม"

 
== วันที่มีการค้นพบสิบล้อเจ้เเต่ม ==
การเปลี่ยนยางสิบล้อเจ้เเต่ม
จากการทดลอง พลังก์ค้นพบค่าของ h และ k ดังนั้นเขาสามารถรายงานในการประชุม the German Physical Society ในวันที่ [[14 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2443]] ที่ซึ่งการแจงหน่วย หรือ quantization (ของพลังงาน) ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก ค่าของ[[เลขอโวกาโดร]] (the Avogadro-Loschmidt number) , จำนวนของโมเลกุลในโมล (mole) และหน่วยของ[[ประจุไฟฟ้า]] มีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน
 
== ควอนตัม เกี่ยวกับเจ้เเต่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม