ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บันทึก การแก้ไข)
 
== ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ==
*'''ดำเนินงาน รับบริจาคโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต ตรวจ NAT ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และจ่ายโลหิต ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่'''
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี [https://goo.gl/maps/aB4YijUszwiMW6i5A แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี [https://goo.gl/maps/gLsensrkyvHodvPQ8 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี [https://goo.gl/maps/5E5eaHiM9zvMCNQJ6 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา [https://goo.gl/maps/cDAQTbteWXYFSL5a8 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น [https://goo.gl/maps/hg13nQMm2Gnat1QM6 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี [https://goo.gl/maps/LFVyfYg5zeTLCQoG9 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ [https://goo.gl/maps/36yiHaagjxDwFe3P8 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก [https://goo.gl/maps/yUbKRsBWoGnEAS6eA แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ [https://goo.gl/maps/jNnjurdk12x7Z9W59 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช [https://goo.gl/maps/eeqHJD8vcp4Q9CFN6 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [https://goo.gl/maps/bfaMAyrzEfNBFHT7A แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต [https://goo.gl/maps/VdfHhuVWF7m1KYwSA แผนที่]
*'''ดำเนินงานรับบริจาคโลหิตเพียงอย่างเดียว'''
**งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ [https://goo.gl/maps/tMcfmSWmS7T2G23e8 แผนที่]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[กาชาด]]
* [[สภากาชาดไทย]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
[https://blooddonationthai.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย]
 
[[หมวดหมู่:กาชาด]]
35

การแก้ไข