ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตะกั่วป่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
({{จังหวัด/พังงา}})
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ทิศตะวันตก เป็น[[ทะเลอันดามัน]]
 
อำเภอตะกั่วป่ามีเนื้อที่ประมาณ 552.019 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ไม่ค่อยมีที่ราบ แม่น้ำที่สำคัญ คือ[[แม่น้ำตะกั่วป่า ซึ่งเกิดจากเทือกเขาในอำเภอกะปง]] ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน อำเภอตะกั่วป่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเต็มที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีนานถึงแปดเดือน จึงได้สมญานามว่า เมืองฝนแปด แดดสี่ จำนวนประชากรเมื่อกลางปี 2546 ประมาณ 44,853 คน อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า และที่ราบชายฝั่งทะเล อาชีพที่สำคัญของประชากรคือการเกษตร ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ ปัจจุบัน กำลังพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ป่าไม้ โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ แร่ดีบุก และธรรมชาติที่สวย
 
ตะกั่วป่า เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่รู้จักของชนหลายเชื้อชาติ ทั้งจีน อินเดีย อาหรับ ในชื่อเมือง “ตะโกลา” (Takola) เนื่องจากเป็นเมืองท่าจอดเรือ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย และเป็นเส้นทางลัดขนสินค้าข้ามคาบสมุทรมลายู จากฝั่งทะเลอันดามันไปยังอ่าวไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตะกั่วป่า ยังคงมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สามารถผลิตแร่ดีบุกได้มากที่สุดตลอดมา สุดท้ายด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง “ตะกั่วป่า” ก็ถูกลดฐานะจากจังหวัดตะกั่วป่า เป็นอำเภอหนึ่งรวมเข้ากับจังหวัดพังงาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
18,611

การแก้ไข