ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจก รัตนตั้งตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
เจก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ วิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาโทจิตวิทยา [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
ชีวิตครอบครัว ปัจจุบัน คุณ '''เจก รัตนตั้งตระกูล''' (ป็อบ) สมรสกับ คุณ '''วรรณนิภา รัตนตั้งตระกุล''' (ปุ้ย) ชื่อเดิม '''วรรณนิภา นาควัฒนา''' ปัจจุบันทั้งสองท่านมีบุตรีด้วยกันสองคน คือ '''ด.ญ. ปัณณ์ชญา รัตนตั้งตระกุล''' (ข้าวปั้น) หรือ รู้จักกันในนาม '''ข้าวปั้น We Kids''' นักร้องเสียงใสขวัญใจมหาชน และ '''ด.ญ. สิโปทัย รัตนตั้งตระกุล''' (โปโป) แชมป์เล่านิทานระดับประเทศ
 
== ประสบการณ์ทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม