ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัชระ ปานเอี่ยม"

*บุญชูผู้น่ารัก (2531)
*แรงเทียน (2531)
*บ้านเล็กบุกบ้านใหญ่ (2531)
*คุณนายแจ๋วแหวว (2531)
*ความรัก (2531)
*ดีดสีและตีเป่า (2533)
*ขอชื่อ สุธี สามสี่ชาติ (2533)
*บ้านเล็กบุกบ้านใหญ่ (25312533)
*บุญชู 5 เนื้อหอม (2533)
*หนุก (2533)
* ฉลุย โครงการ 2 (2533)
*บุญชู 6 โลกนี้ดีออกสุดสวยน่ารักน่าอยู่ ถ้าหงุ่ย (2534)
*สยึ๋มกึ๋ย (2534)
ผู้ใช้นิรนาม