ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีสา-รวีช่วงโชติ"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น อีสา
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางเสียไปยังหน้าเป้าหมายการย้าย อีสา - รวีช่วงโชติ)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น อีสา)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
#เปลี่ยนทาง [[อีสา - รวีช่วงโชติ]]
155,409

การแก้ไข