ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Gemini Svensson"

K6ka ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Gemini Svensson ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Alfrik Duncan Ragnvald Bergström: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Gemini Svensson" เป็น "Alfrik Duncan Ragnvald Bergström"
(K6ka ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Gemini Svensson ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Alfrik Duncan Ragnvald Bergström: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Gemini Svensson" เป็น "Alfrik Duncan Ragnvald Bergström")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
11

การแก้ไข