ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์พังพอน"

เพิ่มขึ้น 4,627 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
*สกุล''[[Suricata]]''
**[[เมียร์แคต]], ''S. suricatta''<ref>[http://www.verdantplanet.org/mammaltax/mammaltaxonomy.php?taxon=Herpestidae วงศ์ Herpestidae]</ref>
{{clade |style=font-size:85%;line-height:85%;
|label1=&nbsp;'''Herpestidae'''&nbsp;
|1={{clade
|label1=&nbsp;'''Mungotinae'''&nbsp; |style1=background-color:#eeccFF;
|1={{clade
|1={{clade
|1={{clade
|1={{clade
|label1=&nbsp;''[[Helogale]]''&nbsp;
|1={{clade
|1=''Helogale parvula'' ([[Common dwarf mongoose]])
|2=''Helogale hirtula'' ([[Ethiopian dwarf mongoose]])
}}
|label2=&nbsp;''Dologale''&nbsp;
|2=''Dologale dybowskii'' ([[Pousargues's mongoose]])
}}
|label2=&nbsp;''[[Crossarchus]]''&nbsp;
|2={{clade
|1=''Crossarchus alexandri'' ([[Alexander's kusimanse]])
|2=''Crossarchus ansorgei'' ([[Angolan kusimanse]])
|3=''Crossarchus platycephalus'' ([[Flat-headed kusimanse]])
|4=''Crossarchus obscurus'' ([[Common kusimanse]]) [[Image:Crossarchus_obscurus.jpg|50px]]
}} }}
|2={{clade
|label1=&nbsp;''Liberiictis''&nbsp;
|1=''Liberiictis kuhni'' ([[Liberian mongoose]])
|label2=&nbsp;''[[Mungos]]''&nbsp;
|2={{clade
|1=''Mungos gambianus'' ([[Gambian mongoose]])
|2=''Mungos mungo'' ([[Banded mongoose]]) [[Image:Lydekker_-_Broad-banded_Cusimanse_(white_background).JPG|50px]]
}} }} }}
|label2=&nbsp;''Suricata''&nbsp;
|2=''Suricata suricatta'' ([[Meerkat]]) [[Image:MeerkatAtHappyHollow_white_background.jpg|20px]]
}}
|label3=&nbsp;'''Herpestinae'''&nbsp; |style3=background-color:#ccccFF;
|3={{clade
|1={{clade
|1={{clade
|1={{clade
|1={{clade
|label1=&nbsp;''[[Bdeogale]]''&nbsp;
|1={{clade
|1={{clade
|1=''Bdeogale jacksoni'' ([[Jackson's mongoose]])
|2=''Bdeogale nigripes'' ([[Black-footed mongoose]])
}}
|2=''Bdeogale crassicauda'' ([[Bushy-tailed mongoose]])
}}
|label2=&nbsp;''Rhynchogale''&nbsp;
|2=''Rhynchogale melleri'' ([[Meller's mongoose]]) [[Image:Smit.m.rhinogale.melleri.white.background.jpg|50px]]
}}
|2={{clade
|label1=&nbsp;''Paracynictis''&nbsp;
|1=''Paracynictis selousi'' ([[Selous's mongoose]])
|label2=&nbsp;''Cynictis''&nbsp;
|2=''Cynictis penicillata'' ([[Yellow mongoose]])
}} }}
|label2=&nbsp;''Ichneumia''&nbsp;
|2=''Ichneumia albicauda'' ([[White-tailed mongoose]])
}}
|2={{clade
|1=''"Herpestes" ichneumon'' ([[Egyptian mongoose]])<ref name="Patou2009"/>
|label2=&nbsp;''[[Galerella]]''&nbsp;
|2={{clade
|1=''Galerella sanguinea'' ([[Slender mongoose]])
|2=''Galerella pulverulenta'' ([[Cape gray mongoose]])
|3=''Galerella ochracea'' ([[Somalian slender mongoose]])
|4=''Galerella flavescens'' ([[Angolan slender mongoose]])
|5=''Galerella nigrata'' ([[Black mongoose]])
}} }} }}
|2={{clade
|1={{clade
|label1=&nbsp;''Atilax''&nbsp;
|1=''Atilax paludinosus'' ([[Marsh mongoose]])
|label2=&nbsp;''Xenogale''&nbsp;<ref name="Patou2009"/>
|2=''Xenogale naso'' ([[Long-nosed mongoose]])
}}
|label2=&nbsp;''[[Herpestes]]''&nbsp;
|2={{clade
|1=†''[[Herpestes lemanensis]]''
|2={{clade
|1={{clade
|1=''Herpestes brachyurus'' ([[Short-tailed mongoose]])
|2=''Herpestes semitorquatus'' ([[Collared mongoose]])
}}
|2=''Herpestes urva'' ([[Crab-eating mongoose]])
}}
|3={{clade
|1={{clade
|1=''Herpestes smithii'' ([[Ruddy mongoose]])
|2=''Herpestes vitticollis'' ([[Stripe-necked mongoose]])
}}
|2={{clade
|1=''Herpestes fuscus'' ([[Indian brown mongoose]])
|2={{clade
|1=''Herpestes edwardsi'' ([[Indian gray mongoose]])
|2=''Herpestes javanicus'' ([[Small Asian mongoose]]) [[Image:Small_asian_mongoose_white_background.jpg|50px]]
}} }} }} }} }} }} }} }}
 
==ความสัมพันธ์กับมนุษย์==
ผู้ใช้นิรนาม