ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| event_start = ก่อตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล
| year_start = พ.ศ. 2512
| date_start = 8 มิถุนายน พ.ศ. 2512
| event_end = รวมชาติกับเวียดนามเหนือ
| year_end = พ.ศ. 2519
| date_end = 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
|
| p1 = สาธารณรัฐเวียดนาม
5,520

การแก้ไข