ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[เรือนสายสวาท]] || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| 14 มกราคม 2563 - 3 มีนาคม 2563<br>(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 งดออกอากาศ) || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[เขตต์ ฐานทัพ]] <br> [[อรจิรา แหลมวิไล]] <br> [[แคทรียา อิงลิช]] <br> [[หยาดทิพย์ ราชปาล]] <br> [[จิระ ด่านบวรเกียรติ]] <br> [[สิทธา สภานุชาติ]] <br> [[ณัฐชา เจกะ]] <br>[[ปภาวิน หงษ์ขจร]] <br> [[นวพล ภูวดล]]<br>[[อริต์ตา รามณรงค์]]<br> [[นฤมล สิทธิเม่ง]]<br> [[เรืองฤทธิ์ วิสมล]] || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[บริษัท เกียรติระพี จำกัด]]
|-
| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center""| [[ปอบผีเจ้า]] || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| 4 มีนาคม 2563 - || bgcolor = "b6fcb6" align = "center"| [[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]]<br>[[กฤษฎา พรเวโรจน์]]<br>[[อรจิราชลฤดี แหลมวิไลอมรลักษณ์]]<br>[[ณัฐริกาอริสรา ธรรมปรีดานันท์ทองบริสุทธิ์]]<br>[[วันชนะ สวัสดี]]<br>[[ปริศนา กัมพูสิริ]]<br>[[ภัครมัย โปตระนันท์]]<br>[[กันตดนัยเวฬุรีย์ ดิษยบุตร]]<br>[[อรจิรา แหลมวิไล]]<br>[[ชานนท์ ทิพกนก]]<br> [[อัจจิมา โกสุมา]]<br>[[กันต์ดนัย ชื่นหิรัญ]]<br>[[ภาสกร บุญวรเมธี]]<br>[[อุ่นเรือน ราโชติ]]<br>[[ลาล่า อาร์สยาม]]<br>[[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]]<br>[[จรรยา ธนาสว่างกุล]]<br>|| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"|
|-
| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center""| [[ภูตรัตติกาล]] || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| || bgcolor = "b6fcb6" align = "center"| [[อัชชา นามปาน ]]<br>[[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]]<br>[[ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]]<br>[[ณัฐวรา วงศ์วาสนา]]<br>[[ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ]]<br>[[อัจฉรี บัวเขียว]]<br>[[อรอนงค์ ปัญญาวงศ์]]<br>[[ฐปนัท สัตยานุรักษ์]]<br>[[สุพจน์ จันทร์เจริญ]]<br>[[สิตางศุ์ ปุณภพ]]<br> [[นึกคิด บุญทอง]]<br>[[รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ]]<br>[[อรรถพล เทศทะวงศ์]]<br>|| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"|
|-
|}
396

การแก้ไข