ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉัตรชัย เปล่งพานิช"

* ผีไม้จิ้มฟัน (2550)
* เฉือน (2553)
* บางระจัน 2 (2553)
* ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี (2554)
* ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง (2554)
* ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี (2557)
* จอมจมขมังเวทย์ 2020 (2562)
 
=== ละครโทรทัศน์ ===
ผู้ใช้นิรนาม