ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
|รูปภาพ =
|ตำแหน่ง = [[รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี|กุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2505
}}
{{จบกล่อง}}
{{พระราชธิดาราชวงศ์จักรี}}
 
{{อายุขัย|2408|2505}}
[[หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4]]
[[หมวดหมู่:พระองค์เจ้าหญิง]]
[[หมวดหมู่:พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก. (ฝ่ายใน)]]
5,575

การแก้ไข