ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

ลบหน่วย
(ลบหน่วย)
| ดอกไม้ประจำจังหวัด = สาธร
| สัตว์น้ำประจำจังหวัด = [[ปลาบ้า]]
| พื้นที่ = 20,493.964
| อ้างอิงพื้นที่ = 20,493.964 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]<ref>ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.</ref>
| อันดับพื้นที่ = 1
| ประชากร = 2,648,927
| อ้างอิงประชากร = 2,648,927 คน<ref>[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน
ประจำปี พ.ศ. 2562]</ref>
| ปีสำรวจประชากร = 2562
| อันดับประชากร = 2
| ความหนาแน่น = 129.25 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]
| อันดับหนาแน่น = 37
<!-- ข้อมูลศาลากลาง (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
16,164

การแก้ไข