ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทศวรรษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== รากศัพท์ ==
คำว่า ''ทศวรรษ'' ใน[[ภาษาไทย]]นั้นไม่ปรากฏชัดว่าเริ่มนิยมใช้กันเมื่อใด ''ทศวรรษ'' เป็นคำ[[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]]เต็มรูป หมายความว่าเป็นศัพท์ที่มีอยู่แล้วในภาษาสันสกฤต ''ทศวรฺษ'' ซึ่งมีการใช้มานานแล้ว มิใช่คนไทยนำศัพท์สันสกฤตมาผูกขึ้นเอง ''ทศ'' แปลว่า 10 และ ''วรรษ'' แปลว่า ปี ดังนั้น[[ความหมายตามตัวอักษร]]ของ ''ทศวรรษ'' ในภาษาสันสกฤตแต่เดิมจึงหมายถึง ''จำนวน 10 ปี'' แต่มักจะนำมาใช้ในความหมายว่า ''รอบสิบปี'' [[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน]]ระบุคำอ่านว่า ''ทด-สะ-วัด'' โดยให้นิยามว่า รอบ 10 ปี และระบุที่มาว่ามาจาก decade
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม