ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ข้อมูลมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
| ภาพ = [[ไฟล์:LgUDRU.png|180150px]]
| caption = '''ตราพระราชลัญจกร'''<br/>สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
| ชื่ออังกฤษ = Udon Thani Rajabhat University
| คำขวัญ = ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
| chairman = [[วิรุณ ตั้งเจริญ|ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ]]
| อธิการบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
| students = 16,823 คน {{เทาเล็ก|(ปีการศึกษา 2561)}}
| anthem = มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
| tree = [[ทองกวาว|จาน]]
| ที่ตั้ง = '''[[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]]'''<br>เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง [[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] 41000<br>
'''[[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ]]'''<br>เลขที่ 285 หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ [[อำเภอเมืองบึงกาฬ]] [[จังหวัดบึงกาฬ]]
| เว็บไซต์ = [http://www.udru.ac.th/ www.udru.ac.th]
| ก่อตั้ง = {{วันเกิดและอายุ|2466|11|1}} <small><br/>({{เทาเล็ก|โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร)</small> }} <br> {{วันเกิดและอายุ|2503|2|20}} <br/><small>({{เทาเล็ก|วิทยาลัยครูอุดรธานี)}}</small> <br> {{วันเกิดและอายุ|2535|2|14}} <br/><small>({{เทาเล็ก|สถาบันราชภัฏอุดรธานี)</small>}} <br> {{วันเกิดและอายุ|2547|6|10}} <br/><small>({{เทาเล็ก|มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)</small>}}
| colours = <span style="color:green">██</span> [[สีเขียว]]<br/><span style="color:yellow">██</span> [[สีเขียว]] [[สีเหลือง]]
|ชื่อย่อ = มร.อด. / UDRU
|logo=
}}
{{บทความหลัก|มหาวิทยาลัยราชภัฏ}}
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]] : Udon Thani Rajabhat University, [[อักษรย่อ]]: มร.อด. – UDRU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่[[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] ก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2466]] เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม[[มณฑลอุดร]] ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูอุดรธานี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุดรธานีจึงได้ยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานีและเปลี่ยนประเภทเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยขยายการศึกษาออกไปเพื่อจัดตั้งเป็น (ม.ใหม่) ที [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)|ศูนย์การศึกษาสามพร้าว]] ตำบลสาพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี ห่างจากพื้นที่เดิมประมาณ 15 กิโลเมตร
== ประวัติ ==
=== ยุคแรก : ก่อกำเนิดนามโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑล ===
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
<gallery>
 
==== ไฟล์:LgUDRU.png|<center>ตราพระราชลัญจกร<br/>สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ====</center>
ไฟล์:STS_001_Butea_monosperma.jpg|<center>ดอกทองกวาว<br/>ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย</center>
เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า "UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY" ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตาฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-history.html</ref><gallery>
ไฟล์:[[ไฟล์:มร อด ครูอุดร.png|thumb]]|thumb| <small>ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</small>
ไฟล์:Udru logo.jpg|thumb| <small>ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี </small>
</gallery>
* '''ตราประจำมหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า "UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY" ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตาฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-history.html</ref><gallery>
 
* {{color box|blue}} สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
 
* {{color box|white}} สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
* '''ปรัชญา''' คือ {{คำพูด|มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พึงดำเนินบทบาทตามภารกิจต่าง ๆ โดยบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ท้องถิ่นตามภารกิจทุกด้าน ตลอดจนใช้ทรัพยากรให้กลมกลืน สอดคล้องและเอื้ออำนวยซึ่งกันและกัน ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น ในการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่น}}
==== ปรัชญา ====
====* '''สีประจำมหาวิทยาลัย''' ====คือ สีเขียว-เหลือง
{{คำพูด|มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พึงดำเนินบทบาทตามภารกิจต่าง ๆ โดยบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ท้องถิ่นตามภารกิจทุกด้าน ตลอดจนใช้ทรัพยากรให้กลมกลืน สอดคล้องและเอื้ออำนวยซึ่งกันและกัน ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น ในการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่น}}
* {{color box|green}} [[สีเขียว]]
==== สีประจำมหาวิทยาลัย ====
* {{color box|green}} [[สีเขียว]]
 
* {{color box|yellow}} [[สีเหลือง]]
====* '''ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย''' ====คือ [[ทองกวาว|ดอกจาน]] หรือ[[ทองกวาว]]
* [[ทองกวาว|ดอกจาน]] (ทองกวาว)
 
== การศึกษา ==
299

การแก้ไข