ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [http://www.snru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
* [http://trc.snru.ac.th/ ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ]
{{มหาวิทยาลัยราชภัฏ}}
 
{{สถาบันอุดมศึกษา}}
 
437

การแก้ไข