ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษายูการิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(autoMigrateToWikidata @ d:q36928)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล ภาษา
|name=ภาษายูการิติก
|states= [[นครรัฐยูการิต]]
|extinct=1,157 ปีก่อนพุทธศักราช
|familycolor=Afro-Asiatic
|fam2=[[ภาษากลุ่มเซมิติก]]
|fam3=[[ภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตก]]
|fam4=[[ภาษากลุ่มเซมิติกกลาง]]
|fam5=[[ภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ]]
|iso2=uga|iso3=uga}}
 
'''ภาษายูการิติก''' เป็นภาษาที่พบหลักฐานในจารึกที่พบในบริเวณ[[นครรัฐยูการิต]] ที่ขุดค้นพบใน[[ประเทศซีเรีย]] เป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์กับ[[ภาษาฮีบรู]] และมีความเกี่ยวข้องกับ[[ศาสนายูดาย]]และศาสนาโบราณอื่นๆในบริเวณนั้น เป็นภาษากลุ่มเซมิติก เขียนด้วย[[อักษรรูปลิ่ม]]ที่ต่างจากอักษรรูปลิ่มอื่นเพราะใช้แทนเสียงพยัญชนะ โดยมีพยัญชนะ 22 ตัว พบจารึกอักษรนี้ในช่วง 857 – 657 ปีก่อนพุทธศักราช นครรัฐยูการิตถูกทำลายเมื่อราว 637 – 627 ปีก่อนพุทธศักราช
==ไวยากรณ์==
ลักษณะทางไวยากรณ์ของภาษายูการิติกใกล้เคียงกับภาษาในกลุ่มภาษาเซมิติกมากโดยฉพาะใน[[ภาษาอาหรับคลาสสิก]] และ[[ภาษาอัคคาเดียน]] มีเพศทางไวยากรณ์สองเพศคือเพศชายและเพศหญิง นามและคุณศัพท์มี 3 การกคือ ประธาน กรรมและแสดงความเป็นเจ้าของ มีจำนวน 3 แบบคือ เอกพจน์ ทวิพจน์ และพหูพจน์ ลักษณะของคำกริยาเป็นเช่นเดียวกับภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนืออื่นๆ การเรียงประโยคเป็นแบบกริยา-ประธาน-กรรม คำแสดงความเป็นเจ้าของมาก่อน และคำนามมาก่อนคำคุณศัพท์ จัดเป็นภาษากลุ่มเซมิติกที่มีลักษณะอนุรักษนิยม มีระบบของการกและการเรียงคำตามแบบ[[ภาษาเซมิติกดั้งเดิม]]
ผู้ใช้นิรนาม