ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
กองทัพแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย เป็นชื่อของกองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย ความรับผิดชอบในการปกป้องอธิปไตยและความสมบูรณ์ของดินแดนนอร์ทมาซิโดเนียจากต่างชาติที่เป็นศัตรูกองทัพ[[มาซิโดเนีย]]เป็นหน่วยป้องกันที่ประกอบด้วยกองทัพ MIB (Армија) และกองทัพอากาศ (ВоеноВоздухопловство) ตั้งแต่ปี[[พ.ศ. 2548]] กองทัพประกอบด้วยมืออาชีพและทหารอาสาสมัครซึ่งได้รับการแปรเปลี่ยนเป็นกองทัพระดับมืออาชีพที่เข้ากันได้กับมาตรฐาน
 
== ประชากร ==
{{bar box
| width = 200px
| float = right
| title = การสำรวจมโนประชากรปี พ.ศ. 2545
| titlebar = #ddd
| bars =
{{bar percent|'''มาซิโดเนีย'''|red|64.18}}
{{bar percent|แอลเบเนีย|black|25.17}}
{{bar percent|เติร์ก|violet|3.85}}
{{bar percent|โรมานี|blue|2.66}}
{{bar percent|เซิร์บ|green|1.78}}
{{bar percent|บอสนีแอก|yellow|0.84}}
{{bar percent|Vlach|brown|0.48}}
{{bar percent|อื่นๆ|purple|1.04}}
| caption = <small>ข้อมูลจการสำรวจมโนประชากรปี พ.ศ. 2545:<ref name="stat.gov.mk">{{cite web |title=Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002&nbsp;– Book XIII, Skopje, 2005. |publisher=State Statistical Office of the Republic of Macedonia |url=http://www.stat.gov.mk/pdf/kniga_13.pdf |accessdate=10 February 2016}}</ref></small>
}}
 
ข้อมูลสำมะโนประชากรล่าสุดจากปี 2545 มีจำนวนประชากร 2,022,547 คน ประมาณการล่าสุดอย่างเป็นทางการจาก 2009 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ตัวเลข คือ 2,050,671 ตามข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรครั้งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศที่มีเชื้อชาติมาซีโดเนีย กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองคือชาวอัลเบเนียที่ปกครองส่วนมากทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและถูกเลือกปฏิบัติ
 
=== ศาสนา ===
{{Pie chart
| thumb = left
| caption = ศาสนาในนอร์ทมาซิโดเนีย (2002)<ref name=religion>{{cite web|title=FIELD LISTING :: RELIGIONS|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html|publisher=CIA}}</ref>
| label1 = [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]
| value1 = 64.8
| color1 = DarkOrchid
| label2 = [[อิสลาม]]
| value2 = 33.3
| color2 = MediumSeaGreen
| label3 = [[คริสต์ศาสนิกชน]]
| value3 = 0.4
| color3 = Orchid
| label4 = อื่นๆ/ไม่มี
| value4 = 1.5
| color4 = YellowGreen
}}
[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] เป็นนิกายของ[[ศาสนาคริสต์]]ทีมีผู้นับถือในนอร์ทมาซิโดเนียเป็นอับดับหนึ่ง (64.8) รองมาคือ[[ศาสนาอิสลาม]] (33.3)
{{Multiple image
| align = center
| direction = horizontal
| total_width = 500
| footer = โบสถ์เซนต์จอร์จ (ซ้าย) และมัสยิด ŠarenaDžamija (ขว)
| image1 = Манастир Св Ђорђа.JPG
| width1 = 219
| image2 = Kalkandelen - Alaca Cami R01.JPG
| width2 = 219
| image3 =
| width3 = 250
| image4 =
| width4 = 250
| image5 =
| width5 = 248
}}
 
=== ภาษา ===
{{bar box
| width = 200px
| float = right
| title = ภาษาในนอร์ทมาซิโดเนีย<br><small>ปี[[ค.ศ. 2002]]</small>
| titlebar = #ddd
| bars =
{{bar percent|'''[[ภาษามาซิโดเนีย]]'''|#865087|66.49}}
{{bar percent|[[ภาษาแอลเบเนีย]]|#862402|25.1}}
{{bar percent|[[ภาษาตุรกี]]|#C1C409|3.54}}
{{bar percent|[[ภาษาโรมานี]]|#BD0053|1.90}}
{{bar percent|[[ภาษาเซอร์เบีย]]|#0E83FF|1.22}}
{{bar percent|[[ภาษาบอสเนีย]]|#0E7000|0.42}}
{{bar percent|Vlach|#2520FF|0.34}}
{{bar percent|อื่น ๆ|gray|0.95}}
}}
ภาษาราชการและภาษาพูดกันอย่างแพร่หลายคือ[[ภาษามาซิโดเนีย]]ซึ่งอยู่ในสาขาตะวันออกของกลุ่มภาษาสลาฟใต้ รองลงมาจาก[[ภาษามาซิโดเนีย]]คือ [[ภาษาเซอร์เบีย]] ส่วนใหญ่พูดในทางตอนใต้ของเซอร์เบียและตะวันตกของ[[บัลแกเรีย]] (และโดยพูดในภาคเหนือและตะวันออกของนอร์ทมาซิโดเนีย)
 
[[ภาษามาซิโดเนีย]]ได้รับการจัดประมวลในช่วงหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]และได้สั่งสมประเพณีลายลักษณ์ที่เจริญรุ่งเรือง
 
=== เมืองในประเทศ ===
{{Largest cities
| name = เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย
| country = ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย
| stat_ref = [http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaX.pdf สำมะโน ค.ศ. 2002]
| list_by_pop = <!-- link to the list of cities in the given country, if possible sorted by population -->
| class = nav
| div_name = ภูมิภาค
| div_link =
 
| city_1 = สโกเปีย | div_1 = ภูมิภาคทางสถิติสโกเปีย{{!}}สโกเปีย | pop_1 = 506,926 |img_1 = Ploštadot vo Skopje, Macedonia.jpg
| city_2 = บิตอลา | div_2 = ภูมิภาคทางสถิติเปลาโกนีอา{{!}}เปลาโกนีอา | pop_2 = 74,550 |img_2 = Bitola 2007.JPG
| city_3 = คูมาโนโว | div_3 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงเหนือ{{!}}ตะวันออกเฉียงเหนือ | pop_3 = 70,842 |img_3 = The square of Kumanovo (2).JPG
| city_4 = พรีเลป | div_4 = ภูมิภาคทางสถิติเปลาโกนีอา{{!}}เปลาโกนีอา | pop_4 = 66,246 |img_4 = Prilepski ploštad.JPG
| city_5 = แตตอวอ | div_5 = ภูมิภาคทางสถิติปอลอก{{!}}ปอลอก | pop_5 = 52,915
| city_6 = แวแลส (เมือง) {{!}}แวแลส | div_6 = ภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}วาร์ดาร์ | pop_6 = 43,716
| city_7 = ชติป | div_7 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_7 = 43,652
| city_8 = โอครีด | div_8 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_8 = 42,033
| city_9 = กอสตีวาร์ | div_9 = ภูมิภาคทางสถิติปอลอก{{!}}ปอลอก | pop_9 = 35,847
| city_10 = สตรูมิตซา | div_10 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_10 = 35,311
| city_11 = กาวาดาร์ตซี | div_11 = ภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}วาร์ดาร์ | pop_11 = 29,188
| city_12 = กอชานี | div_12 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_12 = 28,330
| city_13 = กีแชวอ | div_13 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_13 = 27,067
| city_14 = สตรูกา | div_14 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_14 = 16,559
| city_15 = ราดอวิช | div_15 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_15 = 16,223
| city_16 = แกฟแกลียา | div_16 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_16 = 15,685
| city_17 = แดบาร์ | div_17 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_17 = 14,561
| city_18 = กรีวาปาลังกา | div_18 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงเหนือ{{!}}ตะวันออกเฉียงเหนือ | pop_18 = 14,558
| city_19 = สแวตีนีกอแล | div_19 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_19 = 13,746
| city_20 = แนกอตีนอ | div_20 = ภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}วาร์ดาร์ | pop_20 = 13,284
}}
 
== วัฒนธรรม ==
ผู้ใช้นิรนาม