ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรแห่งชนลอมบาร์ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== บรรณานุกรม ==
===แหล่งข้อมูลหลัก===
*[[Chronicle of Fredegar]], ''Pseudo-Fredegarii scholastici Chronicarum libri IV cum continuationibus'' in ''[[Monumenta Germaniae Historica]]'' SS rer. Mer. II, Hanover [[1888]]
*[[Gregory of Tours]], ''Gregorii episcopi Turonensis Libri historiarum X (Historia Francorum)'' in ''Monumenta Germaniae Historica'' SS rer. Mer. I 1, Hanover [[1951]]
*''[[Leges Langobardorum]] (643-866)'', ed. F. Beyerle, Witzenhausen [[1962]]
*[[Marius Aventicensis]], ''Chronica a. CCCCLV-DLXXXI''. ed. [[Theodor Mommsen]] in ''Monumenta Germaniae Historica'' AA, XI, Berlin [[1894]]
*''[[Origo gentis Langobardorum]]'', ed. G. Waitz in ''Monumenta Germaniae Historica'' SS rer. Lang.
*[[Paolo Diacono]], ''[[Historia Langobardorum]]'' (''Storia dei Longobardi'', Lorenzo Valla/Mondadori, Milan [[1992]])
 
===วรรณกรรมทางประวัติศาสตร์===
* [[Chris Wickham]] (1981). ''Early Medieval Italy: Central Power and Local Society, 400–1000''. MacMillan Press.
ผู้ใช้นิรนาม