ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราหุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== คุณธรรมที่ควรยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง ==
* มีความอดทนเป็นเยี่ยม คือบรรพชาตั้งแต่อายุ 7 ปี ต้องอดอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงจนถึงรุ่งเช้า ตามปกติของพระภิกษุสามเณรในสมัยพุทธกาล
* เป็นผู้ว่าง่ายถ่อมตน ไม่ถือตัว
* เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง
* เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร
* มีความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่ง
 
== พระราชตระกูล ==
<center>
ผู้ใช้นิรนาม