ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาริชาต แก้วกำพล"

แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนด้วยบอต
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางเสียไปยังหน้าเป้าหมายการย้าย ปาริชาติ แก้วกำพล)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนด้วยบอต)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
#REDIRECT [[อาทิตรา บริสุทธิ์]]
#เปลี่ยนทาง [[ปาริชาติ แก้วกำพล]]
372,693

การแก้ไข