ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝนทิพย์ วัชรตระกูล"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
*อุดมศึกษา
**คณะบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]] สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
**ย้ายมาศึกษา จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก ที่ [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ปี 25612560
**ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]]
 
100

การแก้ไข