ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝนทิพย์ วัชรตระกูล"

(ไม่ได้เป็นนักร้อง หรือประกอบอาชีพเป็นนางแบบหรืออยู่ในเอเจนซี่นางแบบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
*อุดมศึกษา
**คณะบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]] สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
**จากนั้นย้ายมาศึกษาจนจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงบูรพา]] ปีเนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอ 2560ย้ายมา
**[[มหาวิทยาลัยรังสิต]] และในที่สุดจนจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก ที่ [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ปี 2561
**ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]]
 
100

การแก้ไข