ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บลูเบอร์รี่ อาร์-สยาม"

=== ประวัติสมาชิกปัจจุปัน ===
 
=== '''''โบว์ ===''''' (สมาชิกในช่วง พ.ศ. 2553-2556, 2563-ปัจจุบัน)
* '''ชื่อจริง''' [[โบว์ชมพู ศรีทองท้วม]]
* '''ชื่อเล่น''' โบว์ชมพู
* '''การศึกษา''' จบการศึกษาที่ [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
 
=== '''''หนูเล็ก ===''''' (สมาชิกในช่วง พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)
* '''ชื่อ-นามสกุล''' [[เบญจวรรณ โภคทรัพย์]]
* '''ชื่อเล่น''' หนูเล็ก
* '''การศึกษา''' จบการศึกษาที่ ม.[[ศรีนครินทรวิโรฒ]] ประสานมิตร
 
==='''''ออม===''''' (สมาชิกในช่วง พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)
* '''ชื่อ-นามสกุล''' [[เพลินศิลป์ เกตุแก้ว]]
* '''ชื่อเล่น''' ออม
248

การแก้ไข