ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
พระองค์ได้รับพระราชทาน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]]ชั้นสูงสุดของตระกูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้<ref name="สิ้นพระชนม์"/>
* {{ม.จ.ก.ฝ่ายใน|2425}}
* พ{{น.. ฝ่ายใน|2469 - [[ไฟล์:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์]] (น.ร)}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/430.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นพรัตนราชวราภรณ์ฝ่ายใน], เล่ม ๔๓43, ตอน 0 ง, 2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙2469, หน้า ๔๓๐ 430</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายใน|2436}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/035/374_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐10, ตอน ๓๕35, ๒๖26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖2436, หน้า ๓๗๔ 374</ref>
* พ.ศ. 2447 - [[ไฟล์:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4]] ชั้นที่ 2 ({{ม.ป.ร.2)|2447}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/032/570.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายใน], เล่ม ๒๑21, ตอน ๓๒32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗2447, หน้า ๕๗๐ 570</ref>
* พ.ศ. 2451 - [[ไฟล์:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5]] ชั้นที่ 1 ({{จ.ป.ร.1)|2451}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/039/1153.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน], เล่ม ๒๕25, ตอน ๓๙39, ๒๗27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๑2451, หน้า ๑๑๕๓ 1153</ref>
* พ.ศ. 2456 - [[ไฟล์:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6]] ชั้นที่ 1 ({{ว.ป.ร.1)|2457}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/2551.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายใน], เล่ม ๓๐30, ตอน 0 ง, 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖2456, หน้า ๒๕๕๑ 2551</ref>
* พ.ศ. 2469 - [[ไฟล์:King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7]] ชั้นที่ 1 ({{ป.ป.ร.1)|2469}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3114.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน], เล่ม ๔๓43, ตอน 0 ง, ๒๖26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙2469, หน้า ๓๑๑๔ 3114</ref>
 
{{จ.ป.ร.2|2446}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/035/617.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 20, ตอน 0 ง, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446, หน้า 617</ref>
* พ.ศ. 2446 - [[ไฟล์:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5]] ชั้นที่ 2 (จ.ป.ร.2)<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/035/617.PDF </ref>
 
* พ.ศ. 2469 - [[ไฟล์:King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7]] ชั้นที่ 1 (ป.ป.ร.1)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3114.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน], เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๓๑๑๔ </ref>
 
==พงศาวลี==
5,393

การแก้ไข